analisis seguretat alimentaria

Laboratori de planificació i Autocontrol

BCP, Laboratori Ruiz Ventulà és un laboratori situat a Olot (La Garrotxa), amb més de vint anys d’experiència en la indústria agroalimentària, que es dedica a l’Anàlisi Microbiològic i Físic Químic de la Indústria Alimentària i d’Aigües de consum humà.
Realitzem diferents determinacions segons si es tracta de productes, de superfícies, d’anàlisis ambientals i/o d’aigües, assessorant sempre al client sobre els aspectes tècnics, microbiològics i documentals que més s’ajusten a les seves necessitats i que compleixen amb les normatives vigents.

 

EL LABORATORI DISPOSA DE LES SEGÜENTS CERTIFICACIONS I AUTORITZACIONS

BCP és un Laboratori reconegut per la Generalitat de Catalunya (DARP) en Microbiologia Alimentària amb el núm. 159 i Autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social amb el núm. LSAA-044-95.
A més, estem Certificats en ISO 9001:2015 assegurant la Qualitat dels serveis que oferim i dels mètodes analítics utilitzats.
També participem anualment en Intercalibracions d’alt nivell que garanteixen la fiabilitat dels nostres resultats i mètodes.

 

POLÍTICA DE QUALITAT

El Laboratori BCP Ruiz Ventulà dedicat a les anàlisis microbiològiques d’aliments i d’aigües, configura la seva política de qualitat en la implantació d’un sistema de la Gestió de la Qualitat que ens permeti un servei personalitzat als nostres clients, fiabilitat i rapidesa en els resultats.
La nostra política es desenvolupa en els següents principis:
 • Complir amb la normativa vigent aplicable als laboratoris alimentaris i de salut ambiental i alimentaria i els laboratoris de control oficial.
 • Diversificació dels serveis per consolidar la nostra participació al mercat.
 • Optimització dels recursos disponibles: millora continua dels nostres processos destinats al servei dels nostres clients i millora continua de les instal·lacions, equips, formació continua i captació del personal.
 • Comunicació continua amb els clients i parts interessades (externes i internes) per retroalimentar el sistema de millora continua.
 • Compromís total amb la qualitat dels nostres serveis i amb la seguretat dels nostres treballadors.
 • Cada treballador és responsable de la seva feina i de realitzar-la correctament tenint com a base la formació continua del treballador.
 • Establir comunicació amb els nostres clients que ens permeti conèixer el seu nivell de satisfacció, mantenint la confidencialitat.
 • El laboratori es compromet a utilitzar la metodologia al seu abast en tots els seus processos per garantir la imparcialitat de les activitats i resultats, i minimitzar els efectes que puguin tenir sobre el medi ambient (reciclatge, estalvi energètic, reutilització i reducció de materials utilitzats).
 • La direcció es compromet a escoltar i estudiar qualsevol proposta per part dels treballadors dirigida a millorar el sistema de Qualitat de l’empresa.
  La nostra empresa posarà tots els mitjans al nostre abast, tant humans com materials per complir amb el nostre compromís de qualitat enfocat a la millora tan interna, com en les relacions amb els nostres clients.
POLITICA DE CALIDAD