Laboratori RUIZ VENTULÀ

 

Fa més de vint anys que es va crear el laboratori a Olot (La Garrotxa) per donar servei a la indústria agroalimentària, LRV es dedica a l’Anàlisi Microbiològic i Físic Químic de la Indústria Alimentària i d’Aigües de consum humà, així com controls de neteja i desinfecció.
Realitzem diferents determinacions segons si es tracta de productes alimentaris, de superfícies, d’anàlisis ambientals i/o d’aigües, assessorant sempre al client sobre els aspectes tècnics, microbiològics i documentals que més s’ajusten a les seves necessitats i que compleixen amb les normatives vigents.