analisis seguretat alimentaria

Laboratori de planificació i Autocontrol

B.C.P., és un laboratori situat a Olot (La Garrotxa), amb més de vint anys d’experiència en la indústria agroalimentària, que es dedica a l’Anàlisi Microbiològic i Físic Químic de la Indústria Alimentària i d’Aigües de consum humà.
Realitzem diferents determinacions segons si es tracta de productes, de superfícies, d’anàlisis ambientals i/o d’aigües, assessorant sempre al client sobre els aspectes tècnics, microbiològics i documentals que més s’ajusten a les seves necessitats i que compleixen amb les normatives vigents.

 

EL LABORATORI DISPOSA DE LES SEGÜENTS CERTIFICACIONS I AUTORITZACIONS

B.C.P. és un Laboratori reconegut per la Generalitat de Catalunya (DARP) en Microbiologia Alimentària amb el núm. 159 i Autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social amb el núm. LSAA-044-95.
A més, estem Certificats en ISO 9001:2015 assegurant la Qualitat dels serveis que oferim i dels mètodes analítics utilitzats.
També participem anualment en Intercalibracions d’alt nivell que garanteixen la fiabilitat dels nostres resultats i mètodes.

 

POLÍTICA DE QUALITAT

El Laboratori de Planificació i Autocontrol dedicat a les anàlisis microbiològiques d’aliments i d’aigües, basa la seva política de qualitat en oferir un servei personalitzat als nostres clients, alta fiabilitat, confidencialitat i rapidesa de resultats. La Política es desenvolupa seguint els següents principis:
• Compliment de la normativa vigent aplicable als laboratoris de salut  ambiental i  alimentària així com els laboratoris oficials.
• Diversificació dels serveis per a consolidar la nostra participació en el mercat.
• Optimització dels recursos disponibles: Millora continua dels nostres  processos  destinats al servei dels nostres clients i millora continua  d’instal·lacions, equips,  formació continua i capacitació del personal.
• Comunicació continua amb els clients i parts interessades (externes i internes) per  retro alimentar el sistema de millora continua.
• Compromís Total amb la Qualitat dels nostres serveis i amb la Seguretat dels  nostres treballadors.
• Respecte a la Sostenibilitat i al Medi ambient.
Veure en PDF